فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

جامعه شناسي فرهنگي و مفاهیم آن از دیدگاه جامعه شناسان بزرگ

این تحقیق در مورد جامعه شناسي فرهنگي و مفاهیم آن از دیدگاه جامعه شناسان بزرگ در 130 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 29,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف

مقاله شيوع کودک آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف در 49 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 29,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی يادگيري اصول‌يادگيري و انگيزش نزد كارمندان و مراجعين

مقاله بررسي يادگيري اصول‌يادگيري و انگيزش نزد كارمندان و مراجعين در 162 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 29,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی و تحلیل شخصیت افراد جهت آمادگی برای ازدواج

مقاله بررسي و تحليل شخصيت افراد جهت آمادگي براي ازدواج در 220 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 39,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه

مقاله بررسي نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي در جامعه در 221 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 39,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی نقش زن در توسعه

مقاله بررسي نقش زن در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 29,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه

مقاله بررسي نقش خانواده در جامعه در 29 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی نظريه هاي انيشتن

مقاله بررسي نظريه هاي انيشتن در 14 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی نابرابري هاي اجتماعي

مقاله بررسي نابرابري هاي اجتماعي در 19 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی