فایل های دسته بندی فلسفه و عرفان - صفحه 1

سوالات ازمون کارشناسی ارشد مجموعه فلسفه سال 87

دانلود سوالات ازمون کارشناسی ارشد مجموعه فلسفه سال 87

قیمت : 54,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاسخنامه آزمون كشف المحجوب

1 نام كتاب بیانگر محتوای كتاب است چون موضوع این كتاب بیان راه حق و شرح كلمات تحقیق و كشف حجب بشریت است ،‌نام كشف المحجوب با آن مناسب است 2 حفظ آدابی كه در قرآن آمده است «‌فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم »‌و استعاذت و استخارت به معنی تسلیم امور خود به خداوند است كه صلاح بندگان خد

قیمت : 54,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل