فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

آزمون هوشی آر بی کتل

آزمون هوشی آر بی کتل

قیمت : 49,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نبرد میدوی

فایل ورد نبرد دریایی میدوی

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تقویم اکسل سال 1400

تقویم اکسل سال 1400

قیمت : 79,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اینفوگرافیک پروژه ها چپ دست ها

اینفوگرافیک پروژه ها چپ دست ها

قیمت : 34,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امواج گرانشی چطور به دام دانشمندان افتادند؟/اینفوگرافیک جزئیات کشف مهم قرن

امواج گرانشی چطور به دام دانشمندان افتادند؟/اینفوگرافیک جزئیات کشف مهم قرن

قیمت : 34,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اینفوگرافیک منظومه شمسی

اینفوگرافیک منظومه شمسی

قیمت : 34,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی دانشگاه از نظر فرهنگی و اجتماعی تحقیق بررسی دانشگاه از نظر فرهنگی و اجتماعی مقاله بررسی دانش

شرایط اقلیمی و آب و هوای متنوع در ایران و وجود مواهب فراوان طبیعی در پهنة گستردة كشور و نیز میراثهای عظیم تاریخی و تمدن چندین هزار ساله و آثار گرانبهای فرهنگی، هنری، معماری، صنایع دستی، اماكن زیارتی و متبركه و آداب و سنن و گروه های مختلف قومی و جاذبه های مختلف زیبای طبیعی و وجود چشمه های معدنی ش

قیمت : 69,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل های استفاده از محصولات چینی ایران

دستورالعمل های استفاده از محصولات چینی ایران

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل