فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

معاهدات بین المللی در اسلام

امروزه «حقوق بین الملل» به لحاظ مبدأ پیدایش کاملاً خصیصه بین المللی دارد.

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی مسئوليت مدني در حقوق ايران

مقاله بررسي مسئوليت مدني در حقوق ايران در 33 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی قوة قهريه

مقاله بررسي قوة قهريه در 20 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده

مقاله بررسي عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده در 6 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی شوراي نگهبان

مقاله بررسي شوراي نگهبان در 32 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 29,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی دعاوي قولنامه اي

مقاله بررسي دعاوي قولنامه اي در 28 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی دادگاه جنايي بين المللي

مقاله بررسي دادگاه جنايي بين المللي در 16 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی حق دفاع متهم

مقاله بررسي حق دفاع متهم در 50 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی اعاده حيثيت

مقاله بررسي اعاده حيثيت در 25 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی